1
min read
A- A+
read
U3W_1
U3W_2
U3W_3

W dniu 13 listopada 2020 r. w ramach Wielkopolskich Dni Energii oraz projektu C-Track 50 przeprowadzone zostały warsztaty w formule webinarium na platformie ZOOM, adresowane do Słuchaczy Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu.

Celem warsztatów obok zaznajomienia jego uczestników z ideą i celami projektu C-Track 50 było przekazanie w przystępny sposób informacji nt. najpopularniejszych technologii OZE, które można by wykorzystać we własnym gospodarstwie domowym. Przedstawiony został rozwój branży źródeł odnawialnych i jej rosnąca rola w systemie energetycznym kraju. Tak przedstawiona tematyka miała na celu zachęcenie słuchaczy do twórczej dyskusji i pozwolić na zrewidowanie pewnych utartych poglądów odnośnie oddziaływania instalacji OZE na najbliższe otoczenie.

Raz jeszcze dziękujemy Uczestnikom za udział w wydarzeniu oraz Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu, które wsparło nas przeprowadzając m.in. rekrutację pośród swoich słuchaczy.