1
min read
A- A+
read
Rīgas plānošanas reģions apmeklē projekta C – TRACK – 50 īstenošanas sanāksmi

Laika posmā no 2019. gada no 17. līdz 18. septembrim Atēnās, Grieķijā, tikās: “Apvārsnis 2020” programmas finansētā projekta “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam” (“C -TRACK-50”) partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu, kā arī diskutētu par valstu pieredzi, īstenojot daudzlīmeņu sadarbību horizontālā un vertikālā līmenī enerģijas un klimata politikas izstrādē un ieviešanā.

Sanāksmes ietvaros notika seminārs par nacionālajiem klimata un enerģijas plāniem, kur projekta valstu pārstāvji diskutēja par situāciju katrā no valstīm:

Enerģētikas sektors ir nozīmīgākais siltumnīcefekta gāzu emitētājs Latvijā. Un 46% no šī sektora emisijām rada transports. Ir būtiska katra iniciatīva, kas tiecas mazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas,” atzina  seminārā piedalīties uzaicinātā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pārstāve Ilze Podniece.

Viņa prezentēja Latvijas pozīciju attiecībā uz oglekļa neitraltātes kā arī klimata uh enerģijas ilgtermiņa plāniem, atzīstot, ka Projekts C-TRACK-50 ir arī viena no platformām, kā pašvaldību pārstāvji tiek informēti un iesaistīti Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna izstrādē