Krótki opis

Europejski Zielony Ład jest zbiorem inicjatyw politycznych zaproponowanych przez Komisję Europejską, których nadrzędnym celem jest uczynienie Europy neutralną dla klimatu w 2050 r. Europejski Zielony Ład jest integralną częścią strategii Komisji mającej na celu wdrożenie Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 ONZ. Jest to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Określa niezbędne inwestycje i dostępne narzędzia finansowania oraz wyjaśnia, jak zapewnić sprawiedliwą i integrującą transformację. Obejmuje on plany działania dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, renowacji budynków, środowiska wolnego od zanieczyszczeń, ekosystemów i różnorodności biologicznej, transportu i strategii „z farmy do stołu” zielonego i zdrowszego rolnictwa. Ponadto ustanawia mechanizmy wspierania tych działań we wszystkich regionach, takie jak Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji, mający na celu wspieranie obszarów wydobycia węgla, gdzie przejście do neutralności klimatycznej będzie bardziej złożone. Wreszcie badania i rozwój oraz innowacje i stosunki zewnętrzne są działaniami również analizowanymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Rodzaje
Raport polityki
Obszar tematyczny
Dokumenty strategiczne UE
Kraj
Unia Europejska
File Language
Angielski
Year
2019