Īss apraksts

Eiropas Zaļais kurss ir Eiropas Komisijas izvirzīto politikas iniciatīvu kopums ar galveno mērķi panākt, lai Eiropa 2050. gadā kļūtu klimatneitrāla. Zaļais kurss ir neatņemama šīs Komisijas stratēģijas sastāvdaļa, īstenojot Apvienoto Nāciju Organizācijas darba kārtību 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķus. Tas ir ceļvedis, kā padarīt ES ekonomiku ilgtspējīgu. Tajā aprakstītas nepieciešamās investīcijas un pieejamie finansēšanas instrumenti, un izskaidrots, kā nodrošināt taisnīgu un iekļaujošu pāreju. Tajā ir rīcības plāni, lai nodrošinātu aprites ekonomiku, ēku atjaunošanu, vidi bez piesārņojuma, ekosistēmu un bioloģisko daudzveidību, transportu un stratēģiju no lauka līdz galdam videi draudzīgākai un veselībai labvēlīgākai lauksaimniecībai. Turklāt tajā izveidoti mehānismi šo rīcību atbalstam visiem reģioniem, piemēram, Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, lai atbalstītu tos oglekļa un ogļu ieguves apgabalus, kuros pāreja uz klimatneitralitāti būs sarežģītāka. Visbeidzot, pētniecība un attīstība, kā arī inovācijas un ārējās attiecības arī ir rīcības veidi, kas analizēti Eiropas zaļajā kursā.

Tips
Politikas ziņojums
Tematiskā joma
ES stratēģiskie plānošanas dokumenti
Valsts
Eiropas Savienība
File Language
Angļu
Year
2019