Kratak opis

Europska komisija predstavila je Europski zeleni plan, skup političkih inicijativa s ciljem i težnjom da Europa bude prvi klimatski neutralan kontinent 2050. godine. Zeleni plan je dio integrirane strategije Europske komisije za provedbu UN-ove Agende 2030 i održivih razvojnih ciljeva te predstavlja europski put održivog gospodarstva. U njemu se navode potrebna ulaganja i dostupni financijski alati i objašnjava kako osigurati pravednu i uključivu tranziciju. Sadržava akcijske planove za cirkularnu ekonomiju, energetsku obnovu zgrada, čist zrak, ekosustave i biološku raznolikost, promet te strategiju za zelenu i zdraviju poljoprivredu sa što kraćim lancem opskrbe. Nadalje, uspostavlja mehanizme za podršku regijama u provedbi mjera kao što je Mehanizam za pravednu tranziciju koji podržava ugljene regije u njihovom prelasku na klimatsko neutralnu politiku. Naposlijetku, istraživanje i razvoj, inovacije i vanjski odnosi također su mjere koje se analiziraju u Europskom zelenom planu.

Dokumenti
Izvješće o politikama
Tematsko područje
EU strateški dokumenti
Države
Europska unija
File Language
Engleski
Year
2019