Σύντομη Περιγραφή

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ένα σύνολο πρωτοβουλιών πολιτικής που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με πρωταρχικό στόχο να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για την υλοποίηση των στόχων της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ένας χάρτης πορείας για τη βιώσιμη οικονομία της ΕΕ. Περιγράφει τις απαιτούμενες επενδύσεις και τα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης και εξηγεί πώς να διασφαλιστεί μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ενεργειακή μετάβαση. Περιλαμβάνει σχέδια δράσης για την κυκλική οικονομία, την ανακαίνιση κτιρίων, ένα περιβάλλον χωρίς ρύπανση, το οικοσύστημα και τη βιοποικιλότητα, τις μεταφορές και τη στρατηγική για μια πράσινη και υγιέστερη γεωργία. Επιπλέον, καθιερώνει μηχανισμούς για την υποστήριξη αυτών των δράσεων σε όλες τις περιοχές, όπως ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης που στοχεύει στην υποστήριξη εκείνων των περιοχών της εξόρυξης άνθρακα όπου η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα θα είναι πιο περίπλοκη. Τέλος, η έρευνα, ανάπτυξη και η καινοτομία και οι εξωτερικές σχέσεις είναι επίσης δράσεις που αναλύονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Τύπος
Έκθεση Πολιτικής
Θεματική περιοχή
Στρατηγικά Έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Χώρα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Γλώσσα Αρχείου
Αγγλικά
Έτος
2019